Baanreglement

 

 • Toegang tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden die in het bezit zijn van een geldige Runa-ledenpas of een introductiepasje.
 • Het bespelen van een baan is alleen toegestaan door afhangen van de baan. Dit geldt niet voor toernooien, competitie of trainingen. Indien een speeltijd voor een baan is toegewezen, kan niet aansluitend worden afgehangen op dezelfde of een andere baan.
 • Indien de banen volledig bezet zijn, is men verplicht te gaan dubbelen en op de betreffende baan bij af te hangen.
 • Bij enkelspel bedraagt de speelduur 30 minuten en bij dubbelspel 45 minuten.
 • Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals toernooien, competitiewedstrijden en training. Tijdens de KNLTB-competitie, interne toernooien en de clubkampioenschappen is de volgorde van recht op een baan als volgt; 1) KNLTB wedstrijden/toernooien, 2) trainingen, 3) recreatie.
 • Juniorleden kunnen, indien de banen volledig bezet zijn, verzocht worden de banen te verlaten. Deze uitsluiting van speelmogelijkheden geldt alleen ‘s avonds na 19.00 uur.
 • Tijdens interne clubtoernooien en het open toernooi treden leden van de toernooicommissie op als baancommissaris. Tijdens activiteiten van de jeugdcommissie treden leden van de jeugdcommissie op als baancommissaris.
 • De banen mogen niet anders dan met tennisschoeisel en in tenniskleding betreden worden.
 • Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het behouden van een rustige sfeer rond en op de banen.
 • Met sneeuw, ijzel, of rijp bedekte banen mogen niet worden betreden, dit om beschadiging van de banen te voorkomen. Als door regen het water op de baan blijft staan, is het verboden om dit te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht geduldig tot het water weg ebt. Ook bij opdooi is het niet toegestaan te tennissen.
 • Roken op de banen is ten strengste verboden. 
 • Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging, aan het bestuur hierover mededeling te doen

De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:

a. de ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers opgelopen op of rond de banen;

b. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur. Overtreding van de regels kan leiden tot een tijdelijke maatregel genomen door het bestuur.