Privacy

 

Dit is de privacyverklaring van Runa.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het in ieders belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder jouw toestemming verstrekt Runa jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Runa met jou heeft, tenzij Runa wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Runa zal, behoudens het bovenstaande nooit jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder jouw toestemming.  

Dienstverlening KNLTB  

Runa is aangesloten bij de overkoepelende tennisorganisatie KNLTB en maakt hierbij gebruik van  diverse applicaties zoals KNLTB-Club, KNLTB clubapp, Clubcollect en website beheer. De gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst aan de KNLTB vertrekt worden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Runa. Om de privacy van leden te borgen heeft de KNLTB hiervoor een  Privacy Statement opgesteld Voor nadere informatie zie: Privacy Statement KNLTB 

Beeldmateriaal  

Bij Runa laten wij met foto’s en video’s op onze website, facebook en instagram zien waar we mee bezig zijn. Er worden soms opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, competities, toernooien en tennislessen. Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s en gebruiken ze alleen voor promotie van onze vereniging of ter informatie voor onze leden. Voor foto’s en video’s van jeugdleden wordt expliciet toestemming gevraagd.

In het geval dat u toch problemen heeft met het beeldmateriaal, dan kan dit in overleg verwijderd  worden. Neem daarvoor contact op met [email protected]

Beveiliging persoonsgegevens 

Om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Runa een pakket van maatregelen getroffen om dit risico tot een minimum terug te brengen. Zo hebben alleen personen die noodzakelijkwijs voor de uitvoering van de overeenkomst toegang tot de gegevens. En wordt gebruik gemaakt van data opslag op beveiligde servers van de KNLTB. 

Runa heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.